Laat u even ontvoeren uit het drukke dagelijkse leven
en kom even lekker genieten.

All-4Beauty

Privacyverklaring
Persoonsgegevens verwerken wij alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en andere privacywetgeving.

Via onze website www.all-4beauty.nl worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens door ons verwerkt. Deze worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

All 4 Beauty is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we via www.all-4beauty.nl doen met deze informatie. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat 

• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
• wij uw recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Contactformulier
Wanneer u op de website ons contactformulier invult of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, vragen wij om gegevens in te vullen of te verstrekken. In dat geval verwerken wij alleen de gegevens die u aan ons verstrekt via het formulier:

Hiernaast bevat uw vraag mogelijk persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om uw vraag of verzoek te kunnen afhandelen. Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Klanten
Bent u klant van ons of zijn wij in onderhandelingsfase dan verwerken wij de volgende (persoons)gegevens:

Voor- en achternaam
E-mailadres
NAW-gegevens
Telefoonnummer

Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens op basis van uw toestemming en/of op basis van de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze informatie zolang wij dit wettelijk verplicht zijn. Informatie waarvoor geen wettelijke bewaarplicht geldt bewaren wij tot 1 jaar na uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging
Om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen hebben wij passende technische maatregelen genomen. Wij maken voor onze website gebruik van cookies.

Social media
We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de inhoud van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. 

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gegevens opvragen of verwijderen
U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op te vragen, in te zien en indien nodig te corrigeren. 

Vragen & klachten
Vragen of klachten over deze Privacy Verklaring, kunt u mailen naar info@all-4beauty.nl. Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy verklaring
All 4 Beauty behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wij adviseren u om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Sportstraat 14
7694 BB Kloosterhaar
T  06 516 207 74
E  info@all-4beauty.nl